Türk Dişhekimleri Birliği Tabela Standartları

Türk Dişhekimleri Birliği Tabela Standartları
(01.08.2007 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir)

(Muayenehaneler için)
1. Tabelaların üzerinde yalnız “Dişhekimi” unvanı ve dişhekiminin adı, soyadı yazılacaktır.
Tabelalarda çalışma gün ve saatlerinin yanı sıra telefon numarası da yazılabilir.
2. Tabelalarda yalnız Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre uzmanlık olarak belirtilen dallar
yazılabilir.
3. Tabelalarda dişhekimliği alanındaki bilim ve anabilim dallarından alınan Dr., Yrd. Doç, Doç.,
Prof. gibi unvanlar kullanılabilir. Bu ünvanın alındığı “bilimdalı” ve/veya “anabilimdalı”
yazılamaz.
4. Tabelalarda dentist, zahnartz, implant, dental vb. yabancı dilde hiçbir sözcük kullanılamaz.
5. Tabelalarda logo, resim vb değişik hiçbir ibare kullanılamaz.
6. Tabelalar beyaz zemin üzerine siyah renkli yazılır.
7. Işıklı tabela kullanılamaz ve tabelalar her ne suretle olursa olsun ışıkla aydınlatılamaz.
8. Tabelaların büyüklüğü en çok 75 x 150 cm ebadında olabilir.
9. Bina cephelerine her cepheye bir adet olmak üzere en fazla 3 adet tabela asılabilir. Ana
caddeden uzakta bulunan muayenehanelerin yerlerini gösteren en çok 40 x 50 cm ebadında 1
tane yönlendirme tabelası asılabilir ve binanın en çok 100 m uzağına konulabilir. Yönlendirme
tabelasına dişhekiminin adı soyadı yazılabilir.
10. Tabelalardaki harf ve rakamlar 25 cm den büyük olamaz.
11. Ticari ortaklık olarak kurulan muayenehanelerde ticari şirketin adı (tüzel kişilerin ticaret sicil
gazetesindeki adı) 9. maddede belirtilen tabelalarda kullanılamaz.
12. Dişhekimliği hizmeti veren tüzel kişiler (şirketler) tüzel kişiliğin ticaret sicil gazetesindeki
adının yazdığı en çok 15x30 cm ebadında 1 adet tabela kullanabilirler.
13. Tüzel kişiliğin Ticaret Sicil Gazetesindeki adını (Şirketin adını) taşıyan tabelalar yalnız bina
kapısına ya da muayenehane kapısına asılabilir.


(Poliklinik ve Merkezler için)
1. Tabelalardaki yazılar “özel” kelimesi ile başlayacak ve sağlık kuruluşunun uygunluk belgesinde
belirtilen adının arkasından “Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği” , “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi”
kelimeleri gelecektir.
Tabelalara istenirse çalışan tüm dişhekimlerinin ad, soyadları ve telefon numarası yazılabilir.
2. Tabelalarda yalnız Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre uzmanlık olarak belirtilen dallar
yazılabilir.
3. Tabelalarda dişhekimliği alanındaki bilim ve anabilim dallarından alınan Dr., Yrd. Doç. Doç.,
Prof. gibi unvanlar kullanılabilir. Bu ünvanın alındığı “bilimdalı” ve/veya “anabilimdalı”
yazılamaz.
4. Tabelalarda dentist, zahnartz, implant, dental vb. yabancı dilde hiçbir sözcük kullanılamaz.
5. Tabelalarda logo, resim vb değişik hiçbir ibare kullanılamaz.
6. Poliklinik ve merkezlerin Sağlık Müdürlükleri tarafından verilecek uygunluk belgelerindeki adı
    4. maddede belirtilen kurala uygun olmalıdır.
7. Poliklinik ve merkezler bu değişikliğin yayınlandığı tarihten itibaren 2008 yılı Haziran ayı
sonuna kadar tabelalarını 4. ve 5. maddelerdeki koşullara uygun hale getirmek zorundadırlar.
8. Tabelalar beyaz zemin üzerine siyah renkli yazılır.
9. Işıklı tabela kullanılamaz ve tabelalar her ne suretle olursa olsun ışıkla aydınlatılamaz.
10. Tabelaların büyüklüğü en çok 100 x 250 cm ebadında olabilir.
11. Bina cephelerine her cepheye bir adet olmak üzere en fazla 2 adet tabela asılabilir. Ana
caddeden uzakta bulunan poliklinik ve merkezlerin yerlerini gösteren en çok 40x50 cm ebadında
1 adet yönlendirme tabelası asılabilir ve binanın en çok 100 m uzağına konulabilir. Yönlendirme
tabelalarına dişhekimlerinin adı soyadı yazılabilir.
12. Tabelalardaki harf ve rakamlar 25 cm den büyük olamaz. Poliklinik ve merkezlerin tabelalarında
kullanılan “özel, ibaresi de dahil olmak üzere sağlık kuruluşuna ait isim ve unvan aynı yazı
karakterinde olacaktır. “Özel” ibaresi diğer harf ve rakam puntolarının 1/3 den küçük
olmayacaktır.
13. Ticari ortaklık olarak kurulan poliklinik veya merkezlerde ticari şirketin adı (tüzel kişilerin
ticaret sicil gazetesindeki adı) 11. maddede belirtilen tabelalarda kullanılamaz.
14. Dişhekimliği hizmeti veren tüzel kişiler (şirketler) tüzel kişiliğin ticaret sicil gazetesindeki
adının yazdığı en çok 15 x 30 cm ebadında 1 adet tabela kullanabilirler.
15. Tüzel kişiliğin Ticaret Sicil Gazetesindeki adını (Şirketin adını) taşıyan tabelalar yalnız bina
kapısına ya da poliklinik veya merkezin kapısına asılabilir.

Whatsapp Destek

Umde Reklam

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?